Ei kirjautuneena (Kirjaudu sisään)

Pakilan Omakotiyhdistys ry:n lausunto yleiskaavaluonnokseen

Kannanotossamme korostamme alueen pientalovaltaisuuden ja luonnonläheisyyden säilyttämistä.


Pakilan Omakotiyhdistyksen tehtävänä on seurata kaupunginosamme Pakilan kehittymistä

sekä pyrkiä säilyttämään alue edelleen asukkaille terveellisenä, turvallisena ja

viihtyisänä alueena.

Jäsenkuntamme Halkosuontieltä, Kyläkunnantieltä, Heinämiehentieltä, Suovakujalta ja

Niittyluhdantieltä asustaa yhtä Helsingin lukuisista jälleenrakennuskauden arvostetuista

asuntoalueista. Näitä alueita on kutsuttu Helsingin ”keuhkoiksi” ja ”helmiksi” niille

leimaa-antavien vehreiden puutarhojensa ja pihapiiriensä ansiosta. Kun on kysytty syitä

ihmisten muutolle Pakilaan, mainitaan usein luonnonläheisyys ja hyvät liikunta- ja

ulkoilumahdollisuudet.

Nyt kun yleiskaavan suunnittelussa on paljolti otettu lähtökohdaksi kaupunkirakenteen

tiivistäminen, se ei saa johtaa alueemme yleisilmeen muuttumiseen.

On arvioitu, että yleiskaavavarannossa lähes kolmasosa kasvusta tulee täydennys-

rakentamisesta. Kun kaavassa ei enää ole jakoa pien- ja kerrostalovaltaisiin alueisiin, niin

jatkosuunnittelussa korostuu suunnittelijoiden ja päätöksentekijöiden ammatillinen

vastuu, osaaminen ja suunnittelun eettiset näkökohdat.

Esimerkki hyvästä täydennysrakentamisesta Pakilassa ovat parhaillaan Pakilan kirkon

läheisyyteen osin jo nousseet kuin myös pian valmistuvat uudet asunnot.

Kun alueen suunnittelijat vuonna 2005 totesivat,

”että tavoitteena on luoda korkeatasoinen pientaloalue, joka kytkee kirkon osaksi Pakilan

kaupunkikuvaa”,

täytyy todeta tämän hankkeen toteutuneen ja edelleen jatkuvan onnistuneesti.

Yhdistyksemme lausunnossa 2005 totesimme , että

- rakentamisen tulee olla kaupunkikuvaan sopivaa

- enintään kaksikerroksista rakentamista

- joka sopeutuu maisemaan ja muuhun rakennettuun ympäristöön.

Pakilan Omakotiyhdistys ry. korostaa tässä tilanteessa, että Helsingin yhtenä

vetovoimaisuutena säilytettäköön edelleen sen usean kaupunginosan vehreät ja vihreät

osat alueen pientalovaltaisuus huomioiden.

Lisäksi Paloheinän Urheilukeskus golfkenttineen, Tuomarinkylän hevostallit ja

ratsastuskoulu sekä Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus puolestaan palvelevat koko

pääkaupunkiseudun väestöä ja oikeuttavat siten olemassaoloaan ja säilytettävyyttään.

Tiivistettäköön ja rakennettakoon uudisrakentamista sinne, missä se edellä mainittuja

asumisarvoja tai harrastusmahdollisuuksia menettämättä on mahdollista.

Pakilan Omakotiyhdistys ry.